Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Po zakończonym szkoleniu można wygenerować certyfikat uczestnictwa. W tym celu należy wypełnić quiz, znajdujący się w panelu kursowym – po jego zakończeniu pojawi się do pobrania potwierdzenie udziału.

Aby dołączyć do listy specjalistów, którzy brali udział w szkoleniu, proszę przesłać swoje dane (imię, nazwisko, wykonywany zawód, adres i dane kontaktowe) na adres kontakt@zarzadmowy.pl. Informacje te będą udostępnione dla rodziców, poszukujących specjalistów z aktualną wiedzą na temat wielojęzyczności.